GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TH&THCS PHAN CHU TRINH

Địa chỉ:  Thôn 2-  Xã Lộc Tân-Huyện Bảo Lâm-Tỉnh Lâm Đồng

Email:  c1loctan.baolam@lamdong.edu.vn

Trường TH&THCS Phan Chu Trinh - Bảo Lâm được thành lập năm 2020 theo Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2020 của UBND huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Trường đóng trên địa bàn thôn 2, xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, vùng kinh tế khó khăn, đa số học sinh là người dân tộc thiểu số gốc Tây nguyên. Tiền thân của Trường TH&THCS Phan Chu Trinh là trường Tiểu học Lộc Tân được thành lập vào tháng 9 năm 1978.

Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1997 Trường có tên là trường Tiểu học Lộc Tân chịu trách nhiệm giáo dục học sinh Mẫu giáo và Tiểu học của xã Lộc Tân.

Từ tháng 9/1978 đến tháng 8/1997 Trường có tên là trường Tiểu học Lộc Tân chịu trách nhiệm giáo dục học sinh Mẫu giáo và Tiểu học của xã Lộc Tân.

Từ tháng 9/1997 đến tháng 8/2005 Trường có tên là trường PTCS Lộc Tân chịu trách nhiệm giáo dục học sinh Mẫu giáo; Tiểu học  và THCS của xã Lộc Tân.

Từ tháng 9/2005 đến tháng 8/2020 Trường được tách thành 04 trường (Tiểu học Lộc Tân; THCS Lộc Tân; TH&THCS Lê Lợi và Mẫu giáo Lộc Tân)

Từ tháng 9/2020 đến nay Trường được thành lập Trên cơ sở hợp nhất 02 trường (Tiểu học Lộc Tân; THCS Lộc Tân) chịu trách nhiệm giáo dục học sinh Tiểu học  và THCS của 3 thôn I;II;III của xã Lộc Tân.

- Sau hơn 40 năm kể từ khi thành lập đến nay, Trường TH&THCS Phan Chu Trinh đã trở thành một ngôi trường khang trang, có khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu dạy và học của nhà trường. Chất lượng giáo dục của nhà trường được giữ vững; hằng năm tỷ lệ tốt nghiệp THCS và hoàn thành CTTH đạt 100%, tỷ lệ HS đỗ vào các trường cấp III và học nghề hàng năm trên 70%. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I vào năm 2020. Các Đoàn thể trong nhà trường được cấp trên xếp loại vững mạnh, đạt nhiều thành tích to lớn góp phần tạo nên thành tựu chung của trường.

- Thành tích đạt được trong những năm gần đây:

+ Từ năm học 2016-2017 đến 2010-2021: Đạt tập thể lao động tiên tiến.

 - Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của nhà trường. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Trường TH&THCS Phan Chu Trinh quyết tâm xây dựng nhà trường phát triển vững mạnh về mọi mặt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục Xã Lộc Tân nói riêng và của Huyện Bảo Lâm nói chung nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

 

Tác giả bài viết: Thầy Nguyễn Quốc Sơn – HT