• Nguyễn Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Điện thoại:
   0348035300
  • Email:
   nguyenhoa160986@gmail.com
 • Hoàng Trọng Dánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Điện thoại:
   0336646377
  • Email:
   hoangtrongdanh1980@gmail.com
 • Nguyễn Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ Tịch Công Đoàn
  • Email:
   hoainam260974@gmail.com
 • Nguyễn Thi Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ Tịch Công Đoàn
  • Điện thoại:
   0388214284
  • Email:
   ngacan77@gmail.com
 • Hoàng Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - CM TH
  • Điện thoại:
   0964741351
  • Email:
   thuhuongthlt@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - CM THCS
  • Điện thoại:
   0914453492
  • Email:
   nguyenhue190581@gmail.com
 • Nguyễn Quốc Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0988903977
  • Email:
   sonhang2000@gmail.com
Văn bản
Video Clip
Liên kết website